top of page

MellnovFesti tegevuse laiendamise projektid:

kysk (1).webp
1. MellnovFesti tegevuse laiendamisvõimaluste kaardistamise projekt (lõpetatud)
2. MellnovFesti muutumine üleriigiliseks kultuuriürituste korraldajaks (protsessis)

Projekte rahastab KÜSK. 

 

1. MellnovFest’i tegevuse laiendamisvõimaluste kaardistamise projekt (lõpetatud)

Saime toetuse (4000 eurot) KÜSKilt VABAÜHENDUSTE ARENGUHÜPET ETTEVALMISTAVA 2022. AASTA TAOTLUSVOORU raames. Kasutasime toetust jäätkusuutlikumate arengusuundade kaardistuse ning meie infokanalite täiendamiseks vajalike muudatuste kaardistuse ja prioritiseerimise tegemiseks ja tevevuskavade koostamiseks nende analüüside põhjal.

Projekti jooksul said teostatud alljärgnevad põhitegevused:

- pidasime nõu KÜSKi arengueksperdiga ühingu arenguteemadel;

- konsulteerisime kliendiuuringute koostamise spetsialistiga ja tema abil koostasime veebipõhise tagasisideuuringu;

- viisime uuringu läbi eesti ja vene keeles meie eelmiste ürituste osalejate, vabatahtlike ja pealtvaatajate seas. Saime 50 vastust (sh 5 - eestikeelsele küsimustikule ja 45 - venekeelsele);

- tegime mitu audiointervjuud eelmistel festivalidel osalenud esinejate ja kunstnikega;

- pidasime nõu mitme digiturunduse spetsialistiga sel teemal, kuidas saame muuta meie digikanaleid efektiivsemaks;

- hakkasime tegema koostööd veebilehtede tegemise spetsialistiga: tema abil analüüsisime meie veebilehte ja kaardistasime kõiki vajalikke muutusi;

- pidasime nõu advokaadi ja näituste korraldamise spetsialistiga lepingute koostamise teemal;

- tegime põhikirja muudatuste eelanalüüsi, et põhikiri vastaks paremini ühingu tegevuse eesmärkidele. 

Projekti tulemusel valmis meie senise tegevuse põhjalikum analüüs, potentsiaalsete arengusuundade analüüs, infokanalite piisavuse analüüs ja võimalike uuenduste elluviimise tegevuskava. 

2. MellnovFesti muutumine üleriigiliseks kultuuriürituste korraldajaks (protsessis)

Saime toetuse (15176 eurot) KÜSKilt VABAÜHENDUSTE ARENGUHÜPPE 2022. AASTA TAOTLUSVOORU raames. 

Projekti raames teeme detailse analüüsi võimalikest koostööpartneritest teistes maakondades (eelkõige näituste korraldamise suunal), võtame nendega ühendust ja arutame koostöövõimalusi.

 

Praegu näeme peamist võimalust tasuta näituste korraldamise suunal. Samuti uurime, milliseid turundus- ja rahastuskanaleid saame kasutada teistes maakondades. Viime meie sotsiaalmeedia kanalid ambitsioonikamate tegevuseesmärkidega vastavusse ja hakkame neid regulaarselt kasutama. (Vajadusel kohendame ka kodulehte.) Analüüsime teiste näituste ja festivalide korraldajate turundusstrateegiaid ja otsustame, kas mõned nende turundusviisid sobiks ka meile.

Saavutame parema brändituntust riigi tasandil ja suust-suhu turundus hakkab levima paremini. Vajadusel konsulteerime brändistrateegia spetsialistiga “Lehesaju muusika” brändi edasiarendamise ja/või alambrändide arenduse teemal. Vajadusel konsulteerime juristidega, et korrastada meie lepinguid kunstnikega jt dokumente. Need tegevused toetavad meie eesmärki saavutada paremat üleriigilist esindatavust.

 
 
bottom of page