MellnovFest’i tegevuse laiendamisvõimaluste kaardistamise projekt 

Projekti rahastab KÜSK. 

 

MellnovFest vajab oma arengusuundade, eesmärkide ja nende teostamisviiside täpsustamist ning infokanalite kaasajastamist. 

Meie senine tegevus oli enamasti seotud rahvusvahelise kunstifestivali “Lehesaju Muusika” korraldamisega. Läbi selle ürituse rikastasime Eesti kultuurielu, ühendasime paljude kultuuride ja rahvuste esindajaid, panustasime Eesti kultuuriimago loomisse ja lõimumisprotsessidesse, tutvustasime Eestit ja Tartut välismaalastele jne. Festivalist on saanud Eesti kultuurielu ainulaadne sündmus, millest võtsid osa muusikud, kunstnikud ja teised loovinimesed erinevatest riikidest ja kus kõlasid laulud ja luuletused erinevates keeltes. Paljud pealtvaatajad on külastanud festivali igaaastaselt tulles mitte ainult Eestist, vaid ka muudest riikidest. See mõjutas positiivselt ka Tartu hotellide ja toitlustuskohtade külastatavust.

COVID-19 kriis on näidanud, et keskendumine ainult ühele põhilisele suunale võib olla liiga lühinägelik. Seepärast hakkasime aktiivselt arendama ka teist tegevusvaldkonda: näituste korraldamist - eksponeerime festivali kunstikogu maale mainekates Tartu muuseumites ja näitustesaalides (sh Eesti Rahva Muuseum, Eesti Kirjandusmuuseum jt) ja anname inimestele võimaluse saada rohkem kunstiemotsioone. Mõtleme veel mitmele võimalikule arengusuunale.

Vajame kõikide potentsiaalsete arengusuundade täpsemat kaardistust ja analüüsi, et valida kõige jätkusuutlikumad välja. Peale selle valiku tegemist peame koostama valitud arengusuundade elluviimise kava. Eesmärgiks on pakkuda inimestele terviklikumat kogemust läbi efektiivsete infokanalite ning leida ka selliseid tegevusviise, mis annaks meile võimaluse hakata genereerima regulaarseid tulusid ja vähendada sõltuvust grantidest jm välisfinantseerimise allikatest. Seni oleme tegutsenud vabatahtlikel alustel, kuid MTÜ efektiivsuse tõstmiseks ja meeskonna laiendamiseks peame leidma võimalused MTÜ tiimi töö tasustamiseks.

Nende ülesannete täitmiseks saime toetuse (4000 eurot) KÜSKilt VABAÜHENDUSTE ARENGUHÜPET ETTEVALMISTAVA 2022. AASTA TAOTLUSVOORU raames. Kasutame toetust jäätkusuutlikumate arengusuundade kaardistuse ning meie infokanalite täiendamiseks vajalike muudatuste kaardistuse ja prioritiseerimise tegemiseks ja tevevuskavade koostamiseks nende analüüside põhjal. 

Projekt õnnestub, kui selle tulemusel valmivad senise tegevuse põhjalikum analüüs, potentsiaalsete arengusuundade analüüs, infokanalite piisavuse analüüs ja võimalike uuenduste elluviimise tegevuskavad.

Oleme alustanud projekti elluviimisega: arutasime juriidilisi küsimusi seoses näituste korraldamisega selles valdkonnas spetsialiseeruva advokaadiga, arutasime sihtrühma arvamuste kogumise viise kliendiuuringute tegemise spetsialistiga ning varsti teeme kohtumise IT-spetsialistiga meie infokanalite arendamise teemal. Lähiajal alustame ka meie sihtrühma eelistuste ja arvamuste kogumisega, mis aitab meil määrata meie tulevasi arengusuundi ja analüüsida meie varasema tegevuse tulemusi.

kysk.png