top of page
MellnovFest’i tegevuse laiendamisvõimaluste kaardistamise projekt 

Projekti rahastab KÜSK. 

 

MellnovFest vajab oma arengusuundade, eesmärkide ja nende teostamisviiside täpsustamist ning infokanalite kaasajastamist. 

Meie senine tegevus oli enamasti seotud rahvusvahelise kunstifestivali “Lehesaju Muusika” korraldamisega. Läbi selle ürituse rikastasime Eesti kultuurielu, ühendasime paljude kultuuride ja rahvuste esindajaid, panustasime Eesti kultuuriimago loomisse ja lõimumisprotsessidesse, tutvustasime Eestit ja Tartut välismaalastele jne. Festivalist on saanud Eesti kultuurielu ainulaadne sündmus, millest võtsid osa muusikud, kunstnikud ja teised loovinimesed erinevatest riikidest ja kus kõlasid laulud ja luuletused erinevates keeltes. Paljud pealtvaatajad on külastanud festivali igaaastaselt tulles mitte ainult Eestist, vaid ka muudest riikidest. See mõjutas positiivselt ka Tartu hotellide ja toitlustuskohtade külastatavust.

COVID-19 kriis on näidanud, et keskendumine ainult ühele põhilisele suunale võib olla liiga lühinägelik. Seepärast hakkasime aktiivselt arendama ka teist tegevusvaldkonda: näituste korraldamist - eksponeerime festivali kunstikogu maale mainekates Tartu muuseumites ja näitustesaalides (sh Eesti Rahva Muuseum, Eesti Kirjandusmuuseum jt) ja anname inimestele võimaluse saada rohkem kunstiemotsioone. Mõtleme veel mitmele võimalikule arengusuunale.

Vajame kõikide potentsiaalsete arengusuundade täpsemat kaardistust ja analüüsi, et valida kõige jätkusuutlikumad välja. Peale selle valiku tegemist peame koostama valitud arengusuundade elluviimise kava. Eesmärgiks on pakkuda inimestele terviklikumat kogemust läbi efektiivsete infokanalite ning leida ka selliseid tegevusviise, mis annaks meile võimaluse hakata genereerima regulaarseid tulusid ja vähendada sõltuvust grantidest jm välisfinantseerimise allikatest. Seni oleme tegutsenud vabatahtlikel alustel, kuid MTÜ efektiivsuse tõstmiseks ja meeskonna laiendamiseks peame leidma võimalused MTÜ tiimi töö tasustamiseks.

Nende ülesannete täitmiseks saime toetuse (4000 eurot) KÜSKilt VABAÜHENDUSTE ARENGUHÜPET ETTEVALMISTAVA 2022. AASTA TAOTLUSVOORU raames. Kasutame toetust jäätkusuutlikumate arengusuundade kaardistuse ning meie infokanalite täiendamiseks vajalike muudatuste kaardistuse ja prioritiseerimise tegemiseks ja tevevuskavade koostamiseks nende analüüside põhjal. 

Projekti jooksul said teostatud alljärgnevad põhitegevused:

- pidasime nõu KÜSKi arengueksperdiga ühingu arenguteemadel;

- konsulteerisime kliendiuuringute koostamise spetsialistiga ja tema abil koostasime veebipõhise tagasisideuuringu;

- viisime uuringu läbi eesti ja vene keeles meie eelmiste ürituste osalejate, vabatahtlike ja pealtvaatajate seas. Saime 50 vastust (sh 5 - eestikeelsele küsimustikule ja 45 - venekeelsele);

- tegime mitu audiointervjuud eelmistel festivalidel osalenud esinejate ja kunstnikega;

- pidasime nõu mitme digiturunduse spetsialistiga sel teemal, kuidas saame muuta meie digikanaleid efektiivsemaks;

- hakkasime tegema koostööd veebilehtede tegemise spetsialistiga: tema abil analüüsisime meie veebilehte ja kaardistasime kõiki vajalikke muutusi;

- pidasime nõu advokaadi ja näituste korraldamise spetsialistiga lepingute koostamise teemal;

- tegime põhikirja muudatuste eelanalüüsi, et põhikiri vastaks paremini ühingu tegevuse eesmärkidele. 

Projekti tulemusel valmis meie senise tegevuse põhjalikum analüüs, potentsiaalsete arengusuundade analüüs, infokanalite piisavuse analüüs ja võimalike uuenduste elluviimise tegevuskava. 

kysk.png
bottom of page